Ives/Flanagan

CRI
CRL163
1906 — 1958
1961 — 1962

click here to login
play Washington's Birthday 8:55 Charles Ives    
Circa 1909 — 1913
1961

play Hallowe'en 2:20 Charles Ives    
Circa 1911 — 1914
1962

play The Pond 1:33 Charles Ives    
Circa 1906 — 1912
1962

play Central Park in the Dark 7:47 Charles Ives    
Circa 1906 — 1909
1962

play The Lady of Tearful Regret 16:54 William Flanagan    
1958
1962