Cover for East Meets West II
View Album Art View Album Art

East Meets West II

Albany Records
TR1528
59:12
2006 — 2014
Mar 2014 — May 2014

click here to login
play The Four Gentlemen Among Flowers 13:15 Jing Zhou    
2014
Mar 2014

play The Four Gentlemen Among Flowers: I. Plum Blossom 3:47 Jing Zhou    
2014
Mar 2014

play The Four Gentlemen Among Flowers: II. Orchid 2:38 Jing Zhou    
2014
Mar 2014

play The Four Gentlemen Among Flowers: III. Bamboo 2:05 Jing Zhou    
2014
Mar 2014

play The Four Gentlemen Among Flowers: IV. Chrysanthemum 4:44 Jing Zhou    
2014
Mar 2014

play Soliloquy • Wings 4:50 Kay He    
Jun Qian, clarinet
2013
Mar 2014

play The Feeble Breeze, The Sullen Spring 7:48 A-Mao Wang    
2014
Mar 2014

play Taiping Drum 5:40 Zhou Long    
2013
May 2014

play Three Bagatelles from China West 12:34 Chen Yi    
2006

play I. Shan Ge 5:47 Chen Yi    
2006

play II. Nai Guo Hou 4:45 Chen Yi    
2006

play III. Dou Duo 2:00 Chen Yi    
2006

play New York Improvisatory Dialogue 8:46 Jun Qian; Jian Bing Hu    
2014

play Wu Song Fights the Tiger 6:17 Qiuxiao Li    
Jun Qian, clarinet
2014
May 2014