Album Results

Items 1 – 1 of 1 shown.

Alexander Zhurbin
Alexander Zhurbin: Orpheus & Eurydice
albums (1) works (1) tracks (15)
title composer artists/ensemble play
Alexander Zhurbin: Orpheus & Eurydice Alexander Zhurbin Poyuschiye Guitary (The Singing Guitars); Zhanna Rozhdestvennskaya, voice; Bogdan Vivcharovsky, voice; Olga Levitskaya, voice; V. Tsakadze, voice; A. Fyodorov, voice; V. Lazarenko, voice; Albert Assadulin, voice; Irina Ponarovskaya, voice; Victor Krivinos, voice play
Previous PagePrevious Page    Next PageNext Page