Cover for Eva-Maria Houben: Works for Tromba Marina
View Album Art View Album Art

Eva-Maria Houben: Works for Tromba Marina

Edition Wandelweiser Records
EWR0712
1:09:04
2004 — 2006
2007
Eva-Maria Houben

click here to login
play ein liederbuch 38:26 Eva-Maria Houben    
2006
2007

play ein liederbuch: I 4:59 Eva-Maria Houben    
2006
2007

play ein liederbuch: II 2:37 Eva-Maria Houben    
2006
2007

play ein liederbuch: III 2:53 Eva-Maria Houben    
2006
2007

play ein liederbuch: IV 2:41 Eva-Maria Houben    
2006
2007

play ein liederbuch: V 2:33 Eva-Maria Houben    
2006
2007

play ein liederbuch: VI 1:28 Eva-Maria Houben    
2006
2007

play ein liederbuch: VII 3:31 Eva-Maria Houben    
2006
2007

play ein liederbuch: VIII 2:08 Eva-Maria Houben    
2006
2007

play ein liederbuch: IX 3:41 Eva-Maria Houben    
2006
2007

play ein liederbuch: X 4:03 Eva-Maria Houben    
2006
2007

play ein liederbuch: XI 1:48 Eva-Maria Houben    
2006
2007

play ein liederbuch: XII 3:03 Eva-Maria Houben    
2006
2007

play ein liederbuch: XIII 2:58 Eva-Maria Houben    
2006
2007

play dreisätzig 30:37 Eva-Maria Houben    
2004
2007

play dreisätzig: timpano 9:22 Eva-Maria Houben    
2004
2007

play dreisätzig: clarino 11:01 Eva-Maria Houben    
2004
2007

play dreisätzig: continuo 10:13 Eva-Maria Houben    
2004
2007