Album Results

Items 1 – 4 of 4 shown.

Heikki Sarmanto
Heikki Sarmanto and the Serious Music Ensemble: Boston Date

Lance Gunderson
Heikki Sarmanto Quintet: Counterbalance

F.A. Ehrstrom
Heikki Sarmanto: Moonflower
albums (4) works (0) tracks (27)
title composer artists/ensemble play
Eero Koivistoinen & Co.: 3rd Version Eero Koivistoinen Craig Herndon, drums; Craig Herndon, percussion; Jukka Tolonen, guitar; Heikki Sarmanto, Fender-Rhodes piano; Reino Laine, drums; Reino Laine, percussion; Pekka Sarmanto, bass; Eero Koivistoinen, soprano saxophone; Eero Koivistoinen, sopranino saxophone; Eero Koivistoinen, tenor saxophone play
Heikki Sarmanto and the Serious Music Ensemble: Boston Date Heikki Sarmanto Craig Herndon, drums; Lance Gunderson, guitar; George Mraz, bass; Heikki Sarmanto, piano; Juhani Aaltonen, tenor saxophone play
Heikki Sarmanto Quintet: Counterbalance Lance Gunderson Craig Herndon, drums; Heikki Sarmanto, Fender-Rhodes piano; Pekka Sarmanto, bass; Juhani Aaltonen, flute; Lance Gunderson, guitar play
Heikki Sarmanto: Moonflower F.A. Ehrstrom Pekka Sarmanto, bass; Craig Herndon, drums; Heikki Sarmanto, piano; Juhani Aaltonen, tenor saxophone play
Previous PagePrevious Page    Next PageNext Page