Album Results

Items 1 – 1 of 1 shown.

Donald Reid Womack
Donald Reid Womack: Breaking Heaven
albums (1) works (0) tracks (1)
title composer artists/ensemble play
Donald Reid Womack: Breaking Heaven Donald Reid Womack Kenji Yamaguchi, shakuhachi; Tetsuya Nozawa, shamisen; Erina Matsumura, koto; Rohouzan Tachibana, shakuhachi; Yuuzan Tachibana, shakuhachi; Seizan Sakata, shakuhachi; Akiko Sakurai, biwa; Reiko Kimura, koto; Donald Reid Womack, Conductor; AURA-J; Asako Hisatake, cello play
Previous PagePrevious Page    Next PageNext Page