Gheorghe Costinescu: Music for the Voice

CRI
CRL529
43:44
1960 — 1984
Jun 1965 — Nov 1984

click here to login
play Jubilus 10:08 Gheorghe Costinescu    
1981 — 1984
Nov 1984

play Trecut-Au Anii... / Past Are the Years... 10:26 Gheorghe Costinescu    
1966 — 1969
May 1973

play C├óntul Apelor / Rivers 23:09 Gheorghe Costinescu    
1960
Jun 1965