Bun-Ching Lam: Heidelberg Concerts

Mutable Music
MU543
1:58:01
1981 — 2009
Bun-Ching Lam

click here to login
play Run 7:30 Bun-Ching Lam    
Min Xiao-fen, pipa
1993

play Nachtgesänge 10:04 Bun-Ching Lam    
play Nachtgesänge: I. Hälfte des Lebens 3:34 Bun-Ching Lam    
play Nachtgesänge: II. Der Winkel von Hahrdt 2:35 Bun-Ching Lam    
play Nachtgesänge: III. Lebensalter 3:55 Bun-Ching Lam    
play Lotosträume 5:51 Bun-Ching Lam    
2009

play Omi Hakkei 18:34 Bun-Ching Lam    
play Omi Hakkei: I. Night Rain at Karasaki 2:42 Bun-Ching Lam    
play Omi Hakkei: II. Awazu on a Fine Breezy Day 2:22 Bun-Ching Lam    
play Omi Hakkei: III. Wild Geese Descending in Katata 2:33 Bun-Ching Lam    
play Omi Hakkei: IV. Autumn Moon at Ishiyama 2:00 Bun-Ching Lam    
play Omi Hakkei: V. The Evening Glow of Seta Bridge 2:31 Bun-Ching Lam    
play Omi Hakkei: VI. Sails Returning to Yabase 2:38 Bun-Ching Lam    
play Omi Hakkei: VII. The First Snow of Mt. Hira 1:51 Bun-Ching Lam    
play Omi Hakkei: VIII. The Evening Bell of Mii Temple 1:53 Bun-Ching Lam    
play 15:41 Bun-Ching Lam    
1983

play Six Phenomena 19:19 Bun-Ching Lam    
1998

play Six Phenomena: I. Phantasm 3:23 Bun-Ching Lam    
1998

play Six Phenomena: II. Dream 3:33 Bun-Ching Lam    
1998

play Six Phenomena: III. Bubbles 3:17 Bun-Ching Lam    
1998

play Six Phenomena: IV. Shadow 3:53 Bun-Ching Lam    
1998

play Six Phenomena: V. Dew 3:41 Bun-Ching Lam    
1998

play Six Phenomena: VI. Lightning 1:29 Bun-Ching Lam    
1998

play Bittersweet Music II 13:25 Bun-Ching Lam    
1981

play ....Like Water 27:33 Bun-Ching Lam