Track Results

Items 1 – 18 of 18 shown.
Previous PagePrevious Page    Next PageNext Page
albums (7) works (1) tracks (18)
title composer artists/ensemble play
As in a Dream Chen Yi Yang Yi, zheng; Min Xiao-fen, pipa; Rao Lan, soprano play
Fantasia on the Theme of Guanglingsan Shih-Hui Chen Hsin-Fang Hsu, zheng; The Little Giant Chinese Chamber Orchestra; Chih-Sheng Chen, Conductor play
Into the Changing Light Christopher Walczak Ling-Tzu Chang, sheng; Hsin-Fang Hsu, zheng; Eric Lenz, cello; Christopher Butler, percussion play
Lakescape IV Lei Liang Fang-Pin Lin, dizi ; Ling-Tzu Chang, sheng; Ching-Ling Huang, yangqin; Ying-Chun Chen, pipa; Cheng-Ying Chuang, zhongruan; Chi-Yuan Chung, zhongruan; Hsin-Fang Hsu, zheng play
Mist Janet Maguire Raffaelle Artuso, bass; Liu Fang, zheng; Davide Teodoro, clarinet; Serena Mancuso, cello; Guido Facchin, percussion; Annunziata Dellisanti, percussion; Cinzia Honorat, percussion; Giovanni Mancuso, Conductor play
Mountain Pass Janet Maguire Raffaelle Artuso, bass; Liu Fang, zheng; Davide Teodoro, clarinet; Serena Mancuso, cello; Guido Facchin, percussion; Annunziata Dellisanti, percussion; Cinzia Honorat, percussion; Giovanni Mancuso, Conductor play
Omi Hakkei: I. Night Rain at Karasaki Bun-Ching Lam Angelika Bender, flute; Wolfgang Wendel, xiao; Mariette Leners, viola; Zhang Zhenfang, erhu; Xu Fengxia, zheng; Isabelle Courret, harp; Bun-Ching Lam, Conductor play
Omi Hakkei: II. Awazu on a Fine Breezy Day Bun-Ching Lam Angelika Bender, flute; Wolfgang Wendel, xiao; Mariette Leners, viola; Zhang Zhenfang, erhu; Xu Fengxia, zheng; Isabelle Courret, harp; Bun-Ching Lam, Conductor play
Omi Hakkei: III. Wild Geese Descending in Katata Bun-Ching Lam Angelika Bender, flute; Wolfgang Wendel, xiao; Mariette Leners, viola; Zhang Zhenfang, erhu; Xu Fengxia, zheng; Isabelle Courret, harp; Bun-Ching Lam, Conductor play
Omi Hakkei: IV. Autumn Moon at Ishiyama Bun-Ching Lam Angelika Bender, flute; Wolfgang Wendel, xiao; Mariette Leners, viola; Zhang Zhenfang, erhu; Xu Fengxia, zheng; Isabelle Courret, harp; Bun-Ching Lam, Conductor play
Omi Hakkei: V. The Evening Glow of Seta Bridge Bun-Ching Lam Angelika Bender, flute; Wolfgang Wendel, xiao; Mariette Leners, viola; Zhang Zhenfang, erhu; Xu Fengxia, zheng; Isabelle Courret, harp; Bun-Ching Lam, Conductor play
Omi Hakkei: VI. Sails Returning to Yabase Bun-Ching Lam Angelika Bender, flute; Wolfgang Wendel, xiao; Mariette Leners, viola; Zhang Zhenfang, erhu; Xu Fengxia, zheng; Isabelle Courret, harp; Bun-Ching Lam, Conductor play
Omi Hakkei: VII. The First Snow of Mt. Hira Bun-Ching Lam Angelika Bender, flute; Wolfgang Wendel, xiao; Mariette Leners, viola; Zhang Zhenfang, erhu; Xu Fengxia, zheng; Isabelle Courret, harp; Bun-Ching Lam, Conductor play
Omi Hakkei: VIII. The Evening Bell of Mii Temple Bun-Ching Lam Angelika Bender, flute; Wolfgang Wendel, xiao; Mariette Leners, viola; Zhang Zhenfang, erhu; Xu Fengxia, zheng; Isabelle Courret, harp; Bun-Ching Lam, Conductor play
Song in Winter Chen Yi Wei Lai-gen, dizi ; Yang Yi, zheng; Joyce Lindorff, harpsichord play
Three Voices Kui Dong Chen Tao, erhu; Ann Yao, zheng; Hong Wang, erhu play
Woodman's Song Ying Zhang Li Mengfan, zheng; Ziu Changfu, erhu; Zhao Taisheng, da-ruan; Sun Guisheng, xiao; Gao Hong, pipa play
Wuji Zhou Long Wu Man, zheng; Gwendolyn Mok, piano; Erik Charlston, percussion play
Previous PagePrevious Page    Next PageNext Page