Track Results

Items 1 – 15 of 15 shown.
Previous PagePrevious Page    Next PageNext Page
albums (2) works (3) tracks (15)
title composer artists/ensemble play
Ode To Nature: I. Overture & Prologue Jiaojiao Zhou Lei Ying, duxianqin; Wong Pui Ying, violin; Lamont Symphony Orchestra; Lawrence Golan, Conductor play
Ode To Nature: II. Force of Metal/Virtue of Righteousness-Power of Bai Hu Jiaojiao Zhou Matthew Peterson, baritone; Jin Tao, bells; Susan McCullough, horn; Lamont Symphony Orchestra; Lawrence Golan, Conductor play
Ode To Nature: III. Force of Wood/Virtue of Order-Power of Qing Long Jiaojiao Zhou Matthew Plenk, tenor; Miao Yimin, flute; Ian Wisekal, oboe; Lamont Symphony Orchestra; Lawrence Golan, Conductor play
Ode To Nature: IV. Force of Water/Virtue of Benevolence-Power of Xuan Wu Jiaojiao Zhou Christiana McMullen, soprano; Liu Hu, guzheng; Ann Marie Liss, harp; Lamont Symphony Orchestra; Lawrence Golan, Conductor play
Ode To Nature: V. Force of Fire/Virtue of Wisdom-Power of Zhu Que Jiaojiao Zhou Will Barksdale, baritone; Liu Fanhe, pipa; Howard Fang, electric guitar; Lamont Symphony Orchestra; Lawrence Golan, Conductor play
Ode To Nature: VI. Force of Earth/Virtue of Trust-Power of Qi Lin Jiaojiao Zhou Jovahnna Boboa, soprano; Zhao Xiaoxia, qu qin; Katharine Knight, cello; Lamont Symphony Orchestra; Lawrence Golan, Conductor play
Ode To Nature: VII. Five as One-Combination of Five Virtues and Five Forces Jiaojiao Zhou Lamont Symphony Orchestra; Lawrence Golan, Conductor play
Ode To Nature: VIII. Epilogue-The Rebirth of Blossom: Inside of You Jiaojiao Zhou Lamont Symphony Orchestra; Lawrence Golan, Conductor play
Symphony No. 2 (Beethoven 7.1): I. Moderato-Allegro William Hill Lamont Symphony Orchestra; Lawrence Golan, Conductor play
Symphony No. 2 (Beethoven 7.1): II. Andante-Scherzo-Andante William Hill Lamont Symphony Orchestra; Lawrence Golan, Conductor play
Symphony No. 2 (Beethoven 7.1): III. Allegro vivace William Hill Lamont Symphony Orchestra; Lawrence Golan, Conductor play
Symphony No. 7 in A Major, Op. 92: I. Poco sostenuto-Vivace Ludwig van Beethoven Lamont Symphony Orchestra; Lawrence Golan, Conductor play
Symphony No. 7 in A Major, Op. 92: II. Allegretto Ludwig van Beethoven Lamont Symphony Orchestra; Lawrence Golan, Conductor play
Symphony No. 7 in A Major, Op. 92: III. Presto-Assai meno presto Ludwig van Beethoven Lamont Symphony Orchestra; Lawrence Golan, Conductor play
Symphony No. 7 in A Major, Op. 92: IV. Allegro con brio Ludwig van Beethoven Lamont Symphony Orchestra; Lawrence Golan, Conductor play
Previous PagePrevious Page    Next PageNext Page