Cover for Music of Chou Wen-Chung
View Album Art View Album Art

Music of Chou Wen-Chung

CRI
CR691
45:59
1949 — 1966
Chou Wen-Chung

click here to login
play Pien 12:58 Chou Wen-Chung    
for piano, ten winds and four percussionists
1966

play YĆ¼ Ko 5:04 Chou Wen-Chung    
play Cursive 12:35 Chou Wen-Chung    
1963

play The Willows Are New 7:12 Chou Wen-Chung    
Yi-an Chang, piano
1957

play Landscapes 8:09 Chou Wen-Chung    
1949