Cover for Luc Ferrari
View Album Art View Album Art

Luc Ferrari

Mode Records
MO228
56:39
1955 — 2004
Apr 2006 — Aug 2006
Luc Ferrari

click here to login
play Visage 2 9:45 Luc Ferrari    
play Après presque rien 31:31 Luc Ferrari    
play Madame de Shanghai 15:21 Luc Ferrari    
1996
Aug 2006