Album Results

Items 1 – 1 of 1 shown.

Lawrence D. "Butch" Morris
Testament: A Conduction Collection/Conductions #28, #31
albums (1) works (1) tracks (2)
title composer artists/ensemble play
Testament: A Conduction Collection/Conductions #28, #31 Lawrence D. "Butch" Morris Catherine Jauniaux, voice; Ikue Mori, drum machine; Yukihiro Isso, nohkan ; Makiko Sakurai, music box; Makiko Sakurai, shomyo; Kizan Daiyoshi, shakuhachi; Yuji Katsui, violin; Shuichi Chino, computer; Kazutoki Umezu, bass clarinet; Koichi Makigami, voice; Sachiko Nagata, percussion; Kazuo Oono, "Butoh dance"; Han Bennink, drums; Tom Cora, cello; Hans Reichel, daxophone; Lawrence D. "Butch" Morris, Conductor; Asuka Kaneko, voice; Haruna Miyake, piano; Shonosuke Okura, otsuzumi; Yoshihide Otomo, pre-recorded sound; Michihiro Sato, tugara shamisen; Motoharu Yoshizawa, electric vertical bass; Wolter Wierbos, trombone; Dietmar Diesner, soprano saxophone; Peter Kowald, bass; Steve Beresford, piano; Hans Reichel, guitar; Koichi Tamano, "Butoh dance" play
Previous PagePrevious Page    Next PageNext Page